Rańše powěsće: pjatk, 10.11.2017


Zwjazkowe předsydstwo we Wojerecach

We Wojerecach zeńdźe so dźensa nawječor Zwjazkowe předsydstwo Domowiny k swojemu 3. rjadnemu posedźenju. Mjez druhim maja dźěłowe wuběrki předsydstwu třěšneho zwjazka namjet za tematiske rozrjadowanje dźěłowych směrnicow předpołožić. Tute bě zašła hłowna zhromadźizna kónc měrca wobzamknyła. Nimo toho je kubłanski wuběrk na diskusiju wo wučbje 2plus prosył.


Chronisća so zetkali w Nowoslicach

Wjesni chronisća zetkachu so wčera w Nowoslicach na přednošk Trudly Kuringoweje pod temu "Nabožno narodne pomniki w Nowoslicach". K sydom swjatym křižam, modlerskemu stołpej, wjesnej kapałce a figurje na puću do Róžanta zezběra Trudla Kuringowa informacije wo stawiznach a postajenju. Hižo dźesać lět organizuje župa "Michał Hórnik" tajke zetkanja chronikarjow.


W Hórkach na Židowku Hanu spominali

Na 20 Hórčanow spomina wčera na Hanu Šěrcec, kiž bě tež jako Židowka Hana znata. Běše to wčera druhi raz, zo zetkaše so skupina wjesnjanow při jeje kopolaku, zo by so róžowc modliła a kěrlušej zaspěwała. Spominanje zrodźi so na iniciatiwu Jěwy-Marje Elineje. Kopolak za Židowku Hanu bu před třomi lětami kładźeny.


Kanečanski puć ma so ponowić

We wjacorych wotrězkach ma so přichodne lěta wjesny puć w Kanecach ponowić. Inženjerski běrow ma projekt nětko planować, je gmejnska rada Pančicy-Kukow na swojim wčerawšim posedźenju wobzamknyła. Tuchwilu je puć najšpatniši cyłeje gmejny, wčera rěkaše. Dokelž so wón nětko jako wobjězdka za zawrjenu statnu dróhu S 100 wužiwa, je ponowjenje po dotwarje mosta w Pančicach-Kukowje nuznje trěbne.


Ralbičanscy šulerjo so zaběraja z klimu

Na Ralbičanskej Serbskej wyšej šuli zaběra so skupina šulerjow tuchwilu z temu "Wliw ratarstwa na klimu". Po tym, zo běchu so woni hižo z naslědnym wuwićom ratarskeho hospodarjenja zaběrali, přeslědźuja nětko, kak ratarjo biopłun wužiwaja abo na ekologiske wašnje z hnojom dźěłaja. Zamołwity projekta je wučer Michał Wałda. Šulerjam po boku su znowa tři ratarske firmy z regiona. Tute su šulerjo tež hižo při prěnim projekće prawidłownje wopytali a wašnja dźěła dokumentowali.


Worklečanski hosćenc dale prózdny

Wobsedźerjej Worklečanskeho hosćenca nimataj dotal žaneho wotnajerja rumnosćow - tak zdźěli wčera wjesnjanosta Franc Brusk na posedźenju gmejnskeje rady. Dotalny zajimc je swoju próstwu zapowědźił. Wobsedźerjej staj tež zwólniwaj hosćenc a žurlu jednotliwje wotnajeć. Jeli pak so zajimc njenamaka, je předwidźane, žurlu w druhim poschodźe na bydleni přetwarić.

posledni raz aktualizowane: 10. nazymnika 2017, 07:36 hodź.