Rańše powěsće: wutoru, 14.11.2017


Steinmeier a Serbja

Zwjazkowy prezident Němskeje Frank-Walter Steinmeier bě wčera zhromadnje ze swojej mandźelskej mjez duhim w Großenhainje, hdźež wobdźělištaj so zhromadnje ze sakskim ministerskim prezidentom Stanisławom Tilichom na přijeću, wosebje z ćežišćom čestnohamtskeho dźěła. Tež delegacija Domowiny je so wobdźěliła. Mjez dohromady dźesać Serbami bě předsyda Domowiny Dawid Statnik, zastupjerka młodźiny Franciska Grajcarekec a William Janhöfer jako zastupjer Delnjeje Łužicy. Při diskusijnym blidźe prezentowachu serbske žiwjenje a rozmołwjachu so ze Steinmeierom wo wužadanjach, serbsku rěč a kulturu zdźeržeć. Dźensa pokročuje Steinmeier z nastupnym wopytom w Sakskej.


Accumotive rosće

Na kromje Kamjenca pokročuja twarske dźěła za nowy zawod za baterije z połnej paru. Hižo w přichodnych tydźenjach swjeća zběhanku. Klětu nalěto maja so prěnje mašiny zatwarić, a wosrjedź lěta chce koncern Daimler w swojim druhim zawodźe w Kamjencu produkciju zahajić. Tuchwilu ma zawod Accumotive 350 sobudźěłaćerjow. W lěće 2020 ma jich w Kamjencu dwójce telko być.


Adwent so bliži

Na Budyskim Hłownym torhošću su wčera hodowny štom za Wjacławske wiki postajili. Dwanaće metrow wysoku jědlu je lětsa swójba z Bukec dariła. Wiki započnu so 1. decembra. Jedna z nowostkow je wubědźowanje gastronomow wo titul "Wjacławowa najlubša chłóšćenka". Za to su sej wikowarjo kulinariske speciality wumyslili, kotrež jenož w Budyšinje poskićuja. Wo serbski podźěl programa postaraja so lětsa chór Budyšin, chór ze Židźinoho a Wojerowske dźěćatko. Wjacławske wiki su hač do 23. decembra wotewrjene.


Přez hranicy hladać

Wo zakładach islama a wuskutkach na wobchad z ćěkancami rěčeše w Domje biskopa Bena w Smochćicach wčera wječor islamska wědomostnica Miriam Holmer. Z tym zahaji so před 50 připosłucharjemi hač do pjatka trajacy kubłanski a zetkawanski tydźen k temje "Žiwjenje w narańšich krajach". Mjez druhim porěči tutón tydźeń tež hišće korespondent Johannes Gerloff, kiž je z tutych kónčinow za wjacore němske medije rozprawjał a kiž bydli hižo dwaj lětdźesatkaj w Jerusalemje. Zarjadowarjej tydźenja stej wokrjes Budyšin a Dom biskopa Bena.


Myto za muzej

Kompjuterowy muzej Konrada Zuseho we Wojerecach bu wčera ze Sakskim muzejowym mytom wuznamjenjeny. Sakska ministerka ze wuměłstwo Eva-Maria Stangowa je wčera w Drježdźanach myto přepodała, kiž je z 20.000 eurami dotěrowane. W muzeju móža sej wopytowarjo techniske wuwiće ličakow wobhladać. Jury je swój rozsud mjez druhim z tym wopodstatniła, zo je muzejowe dźěło we Wojerecach stajnje bóle profesionalne.


Pytaja naslědnika

Hamorska gmejna pyta za swoje campingowanišćo při Bjerwałdskim jězorje, dokładnje při přibrjóze w Klětnom, wot januara noweho wobhospodarja. Zrěčenje z aktualnym wotnajerjom so kónc lěta skónči. Tuchwilu skići campingowanišćo 36 carawanam městno. Zajimcy móža so w gmejnskim zarjedźe powabić.

posledni raz aktualizowane: 14. nazymnika 2017, 08:54 hodź.