Rańše powěsće: póndźelu, 27.11.2017


Hołk a tołk w Budyšinje

Na sobotnišu 143. Schadźowanku bě wjac hač 500 hosći přichwatało. Dwuhodźinski program, kiž so po wšěm zdaću posledni raz w Budyskej "Krónje" wotměwaše, nasta w režiji Jakuba Wowčerja a Maxa Krala. Kompletny program schadźowanki je tež w interneće widźeć. Za wuhotowanje přichodneho zarjadowanja pytaja nětko nowe móžnosće, kiž skića runje telko městnow na a před jewišćom kaž měšćanska hala. Budyska "Króna" ma so předać a njesteji potom hižo k dispoziciji.


Pitna woda z Bjerwałskeho jězora?

Za Bjerwałdski jězor ma klětu w měrcu hydrologiski posudk předležeć, kiž hódnoći, hač hodźi so jeho woda tež za zastaranje z pitnej wodu. Wjacezaměrowny zwjazk "Srjedźna Nysa-Šepc" twari mjeztym prěnju studnju, z kotrejež startuje potom pospyt klumpanja. To by móhła być alternatiwa k tuchwilnemu zastaranju něhdźe 35 000 wobydlerjow Běłeje Wody a wokoliny, kiž dóstanu wodu hišće z Čorneje Pumpy.


Wšitko po planje

Wobnowjenje mosta w Pančicach-Kukowje leži w časowym planje. Byrnjež dźěła při fundamenće wobšěrniše byli hač planowane, móže so časowy plan dodźeržeć - tak rěčnica krajnoradneho zarjada za dróhotwar a wobchad. Móst přez Klóštersku wodu hižo wot meje saněruja. To ma hišće hač do klětušeho lěća trać a něhdźe połdra miliona eurow płaćić.


"Ně!" k namocy přećiwo žonam

Sobotu běše mjezynarodny dźeń z hesłom "Ně k namocy přećiwo žonam". Dźensa wotewri so k tomu w Budyskim krajnoradnym zarjedźe wustajeńca z twórbami Angele Hampeloweje. Hižo wot štwórtka wisa wosebita chorhoj ze žónskej figuru a napismom "Swobodnje žiwy być - bjez namocy" před zarjadom, kiž skedźbni tak na wopomnjenski dźeń. Tutón je 1990 tež UNO připóznała.


Tež Serbja zastupjeni

We wokrjesnej lize štafla dwaj su mjez najlěpšimi třělcami tež wjacori koparjo serbskich mustwow z Pančic, Njebjelčic a Chrósćic. Lisćinu nawjedujetaj po třinatym hrajnym dnju z 13 wrotami Jakob Pakoßnick wot ST Marijina Hwězda a Dennis Garbe wot Natwara Němske Pazlicy. Na třećim městnje sćěhuje Handrij Korjeńk wot SJ Njebjelčicy a na wosmym Jan Bogusz wot rezerwy SJ Chrósćicy. Korjeńk je dotal 10 króć trjechił a Bogusz 7 króć.

posledni raz aktualizowane: 27. nazymnika 2017, 08:33 hodź.