Rańše powěsće: štwórtk, 30.11.2017


Dźensa Załožbowa rada

Na nazymskim posedźenju Rady Załožby za serbski lud wuradźuja čłonojo dźensa w Budyšinje mjez druhim wo intendancy Serbskeho ludoweho ansambla. Hač so mjeno dźensa wozjewi, pak njeje dotal jasne. Nimo toho póndźe wo klětuši hospodarski plan a wo pjenježne planowanje hač do lěta 2020. Tež z projektowej próstwu za wólby "Serbskeho sejma" změja so radźićeljo zaběrać.


Kóžde lěto wjesele

Budyski Serbski ludowy ansambl přihotuje runje nowy ptačokwasny program. Libreto pod hesłom "Po serbskich slědach" je spisał Wito Bejmak. Režiju inscenacije je přewzał Marian Bulank. Wón ma wuměłski naćisk na jewišću zwoprawdźić. Nimo chóra, baleta a orchestra smě so publikum na hłownej akteraj Helenu Bětnarjec a Michała Cyža wjeselić. Při tym podadźa so ansamblowcy spěwajo a rejujo na slědach Serbow do wšěch kutow swěta. Hornjoserbska premjera budźe 27. januara w Radworju.


Čěscy žurnalisća w Budyšinje

Skupina 14 žurnalistow z Čěskeje je sej srjedu Budyšin wobhladała a so mjez druhim w serbskim hosćencu "Wjelbik" a Serbskim muzeju wo Serbach informowała. Do toho poby skupina na Ralbičanskim kěrchowje. Susodna Čěska je ze Hornju Łužicu, štož nastupa turistow, jedyn z najwažnišich krajow nimo Nižozemskeje. W februarje prezentuje so Hornja Łužica na mjezynarodnych pućowanskich wikach w Čěskej, na Holiday World Prag.


Wo łužiskej architekturje w Serbskim muzeju

W Hornjej Łužicy je hišće něhdźe 6 500 chěžow ze stołom (němsce: Umgebindehäuser) zachowane. Z nich steji 350 prózdne a hrozy rozpadnć. Wot zbytnych je pola něhdźe połojcy historiska substanca w špatnym stawje. Takle trochowaše srjedu na zarjadowanju Serbskeho muzeja Budyšin "Kofej w třoch" restawrator Jan Bart. Wón přednošowaše wo stawiznach a wosebitosćach chěžow ze stołom.


Posledna składnosć

Dźensa-štwórtk je posledna składnosć, so za klětušu młodźinsku protyku přizjewić. W njej móžeja młodźinske kluby a dalše towarstwa za swoje klětuše zarjadowanja wabić. Štóž ma hišće pokiwy na zarjadowanja, kiž dyrbjeli so do protyki zapisać, měł tute socialnej dźěłaćerce Francisce Zopic sposrědkować. Potom so protyka doskónčnje zestaja a ćišći.


Karty placali

Wčerawši předposledni škotowy turněr lěta je dobył Günther Socka z Klětnoho pola Delnjeho Wujězda. Druhe městno je sej wuhrał Měrćin Bjeńš z Worklec před Manfredom Roharkom z Hućiny. 28 lubowarjow škota je so wčera w Hórkach na turněrje wobdźěliło. Zakónčacy turněr lěta budźe 12. decembra w Budyšinje.

posledni raz aktualizowane: 30. nazymnika 2017, 08:38 hodź.