Rańše powěsće: srjedu, 06.12.2017


W Slepom tydźeń w zastatku

Na twarnišću noweje šule w Slepom su z dźěłami wo jedyn tydźeń w zastatku. Wina na tym je wjedro. Wo tym informowaše wčera nawoda twarskeho zarjada Steffen Seidlich na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady. Tuchwilu kidaja na twarnišću fundamenty zakładneje a srjedźneje šule kaž tež sportoweje hale. Hišće do hód chcedźa tute dźěła zakónčić, tak zo móža klětu dale twarić. Něhdźe 24 milionow eurow drohi Němsko-serbski šulski centrum ma kónc lěta 2019 hotowy być.


Hišće žadyn zjawny WLAN w centrumje Budyšina

Turisća a domoródni dyrbja w Budyskim nutřkownym měsće dale na darmotny WLAN čakać. Kaž praji rěčnik města André Wucht, dźěła zamołwita firma hišće na poslednich techniskich detailach. Wosebje wulke ćeže maja na arealu při dwórnišću. Dalše tak mjenowane hot-spoty planuja na parkowanišću při Schliebenowej, na Hłownym torhošću a na Žitnych wikach. Tute městna su wuzwolili po tym, kak wažne za hosći su, tak Wucht. Hdy so projekt potom doskónčnje zwoprawdźi, pak njeje hišće jasne.


Modelowy sportowy projekt

Z modelowym projektom chce Budyski wokrjesny sportowy zwjazk klětu sportowe poskitki za zbrašenych, dźěći a młodostnych ze socialnje słabych swójbow kaž tež za migrantow wutwarić. Projekt za inkluziju podpěruje mjez druhim Němski sportowy zwjazk zbrašenych. Wón informuje wo móžnosćach dalekubłanja a poradźuje sportowe towarstwa, kak móža sej tajke poskitki spěchować dać. Budyski wokrjes je jedyn z dźesać regionow w Němskej, kotrež móža so na modelowym projekće wobdźělić.


Nowe myto w Sakskej spožčili

Katolske zjednoćenstwo kubłarjow Sakskeje je lětsa k prěnjemu razej třom čłonam čestnu medalju spožčiło. Mjez nimi běštaj Serbaj - Ludmila Bizoldowa a Jurij Nuk, wobaj z Budyšina. Wšitcy třo buchu za swoje dołholětne skutkowanje na dobro towarstwa počesćeni. Medalja je z Mišnjanskeho pórclina a pokazuje swjateho Bena z Mišna. Katolske zjednoćenstwo kubłarjow přepoda je spočatk tydźenja na swojej adwentničce w Drježdźanach.


Hruby twar w Rakecach bórze hotowy

W Rakecach je hruby twar za nowu kupnicu k połojcy hotowy. Třěcha móže so hakle w januarje natwarić a zakryć, tak zdźěli projektowy nawoda André Kunath. Hdy kupnicu dotwarja, wotwisuje wosebje wot wjedra, tak dale praji. Jeli so wšo radźi, móhło to hižo klětu w aprylu być, najpozdźišo pak w lěću.


Swjaty Mikławš w Kulowskej wosadźe

Kaž swjata Borbora předwčerawšim bě swjaty Mikławš hižo wčera w někotrych serbskich wsach po puću. Tuta tradicija haji so wosebje w Kulowskej wosadźe - w Koćinje, Kulowcu a Salowje. Swjaty Mikławš je jako biskop zdrasćeny a ma swojich pomocnikow po boku. Swójby witachu Mikławša ze spěwami a paćerjom a wón měješe tež dariki za dźěći.

posledni raz aktualizowane: 06. hodownika 2017, 09:00 hodź.