Rańše powěsće: srjedu, 03.01.2018


Šula rosće

Na twarnišću noweho Němsko-Serbskeho šulskeho centruma w Slepom runje zakładnu platu a fundamenty dozhotowja. Po tym so nošace sćěny a zdobom wjerch twarja, tak nawoda twarskeho zarjada, Steffen Seidlich. We wotdźělu, w kotrymž budźe zakładna šula, su sćěny hižo zdźěla hotowe. Zdobom běža paralelnje k twarskim dźěłam hišće nětko wupisanja mjez druhim za elektriku, tepjenje a sanitarne připrawy.


Škody zwuporjedźeli

Gmejna Bukecy je loni dale na tym dźěłała, škody wulkeje wody zwuporjedźeć. Kaž wjesnjanosta Norbert Wolf bilancuje, su dróze w Wujězdźe a Lejnje ponowili. Tež w Koporčanskim parku je gmejna wot wulkeje wody 2013 wobškodźene puće a rěčnišćo Koporčanskeje wody wutwariła. Lětsa dóstanu posledni króć spěchowanske pjenjezy za tajke škody. Potom chcedźa Bukecy mjez druhim hišće tři mosty w Něćinje a Wujězdźe kaž tež dróhu mjez Kołwazom a Něćinom ponowić.


Město na skućićelach zasłužiło

Šoferojo, kotřiž su loni w Budyšinje wopak parkowali, mějachu wjac hač 260.000 eurow chłostanja zapłaćić. To je wokoło 15.000 eurow wjac hač lěto do toho. W Budyšinje chodźi wosom w radnicy přistajenych po měsće, zo bychu parkowace awta kontrolowali. Loni su tute politesy a jich kolegojo něšto wjac hač 15.ooo wopak parkowacych lepili - 800 wjac hač w lěće 2016.


Dotal snadny wothłós

Za 36. sokołski wolejbulowy turněr wo pokal Domowiny, kotryž přewjedźe Serbski Sokoł 10. měrca w Budyšinje, je so jenož 12 mustwow přizjewiło. Hladajo na přizjewjenske ličby zašłych lět je to mało. Na zašłych třoch turněrach bě so stajnje 20 cyłkow wobdźěliło, w lěće 2014 samo 22. Na jutřišej zhromadźiznje předsydstwa Serbskeho Sokoła chcedźa hišće raz wo tym diskutować, hač přizjewjenski čas, kotryž je silwester wotběžał, njepodlěša.


Baselitz so počesći

Město Kamjenc chce lětsa z wjacorymi zarjadowanjemi wuměłca Georga Baselitza składnostnje jeho 80. narodnin počesćić. Mjez druhim so hišće w tutym měsacu fotowa wustajeńca w radnicy wotewri, při kotrejž so dźěći a młodostni mjezynarodnje připóznatemu molerjej a grafikarjej přibliža. Georg Baselitz je so 23. januara 1938 w Němskich Pazlicach jako Hans-Georg Kern narodźił a w dwurěčnej Łužicy swoje dźěćatstwo a młode lěta dožiwił. Wón bydli dźensa w Salzburgu, hdźež spožći so jemu před lětomaj awstriske staćanstwo.

posledni raz aktualizowane: 03. wulkeho róžka 2018, 08:54 hodź.