Rańše powěsće: štwórtk, 04.01.2018


4.500 swobodnych městnow

Loni bě w Hornjej Łužicy přerěznje tak mało ludźi bjez dźěła kaž hižo wjac hač 20 lět nic. Po srjedownišich informacijach Budyskeje Agentury za dźěło bě kónc lěta snadnje wjac hač 20.000 bjezdźěłnych, štož wučini kwotu 7,1 procent. Runje před lětom bě w Hornjej Łužicy hišće nimale wosom procentow bjez přistajenja. Kónc decembra bě w Hornjej Łužicy na 4.500 swobodnych dźěłowych městnow, za kotrež so žani zajimcy njepřizjewja. Tuta ličba po měnjenju agentury přiběra.


Hoberski nadawk za wagonotwarcow

Zawod za twar kolijowych wozydłow Bombardier twari za Israelske statne železniske towarstwo 54 dalšich dwuposchodowych wozow. Tute maja so w hrubym w Budyšinje a Zhorjelcu zhotowić. Kónčna montaža přewjedźe so potom w Israelu, zdźěli srjedu rěčnica koncerna, Katrin Fitschen. Nadawk za łužiskich wagonotwarcow ma hódnotu wjace hač 100 milionow eurow. Hač do awgusta ma wón spjelnjeny być.


Kulowske wuhlady za 2018

W Kulowje chcedźa lětsa 2,2 milionaj eurow inwestować. Najwažniši projekt je prěni twarski wotrězk noweje pěstowarnje, kombinowany ze žłobikom a hortom. Nětčiša w katolskim nošerstwje w Jakubetzowym domje je pře mała. Nowa nastanje blisko šule. Twar ma so w lěću zahajić, hdyž je doskónčne spěchowanje zaručene. A tež zakładnu šulu dale saněruja.


Nowa bydlenska štwórć w Pančicach-Kukowje

Najwjetše předewzaće w gmejnje Pančicy-Kukow je lětsa planowanje noweje bydlenskeje štwórće. Za nju stejitej někak dwaj hektaraj płoniny k dispoziciji, zdźěli nam wjesnjanosta Markus Kreuz. Při tym jedna so wo teren mjez Srjedźnym pućom a tankownju. 25 twarskich ležownosćow so za zajimcow přihotuje. W přichodnym času ma so wobtwarny plan wudźěłać.


Liški 0:7 podleželi

Katastrofalnje započa so lěto 2018 za Běłowodźanskich lodohokejistow. Woni podležachu srjedu wječor w swójskej hali z 0:7 přećiwo Bad Nauheimej. Liškam so w tutej hrě nimale ničo njeporadźi. Trenar Robert Hoffmann so po tym za wukon swojich chowancow pola přihladowarjow zjawnje zamołwi. Hižo pjatk změja składnosć, to wuhładkować, hdyž přińdu "Sokoljo" z Heilbronna do Běłeje Wody.

posledni raz aktualizowane: 04. wulkeho róžka 2018, 10:02 hodź.