Rańše powěsće: póndźelu, 08.01.2018


Derje wopytanaj nowolětnaj koncertaj

Serbski ludowy ansambl je dał sobotu w Kumwałdźe a wčera we Wóspórku nowolětnaj koncertaj, kiž běštej wupředatej. Dohromady 500 wopytowarjow sćěhowaše muzikaliski zazběh do noweho lěta z orchestrom, baletom a spěwnymaj solistomaj pod nawodom hóstneho dirigenta Jozefa Suilena. Posledni nowolětny koncert zaklinči přichodny pjatk we Wjelećinje.


Chróšćanski cyrkwinski chór spěwał

Něhdźe 400 wopytowarjow dožiwi wčera tradicionalny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra we wosadnej cyrkwi. Kóždolětny zakónčacy wjeršk wuhotowaše wjac hač 40 sobuskutkowacych zhromadnje z młodymi instrumentalistami. Spěwarjo zahorichu z repertoirom 20 hodownych spěwow a kěrlušow pod dirigatom Michała Cyža. Tež hdyž chór nuznje za dalšim muskim dorostom pyta, zwostanje Michał Cyž w přichodnym času jako nawoda chórej swěrny.


Hornja Hórka bilancuje

Gmejna Hornja Hórka chce lětsa do škita před wulkej wodu, do dróhow, wohnjoweje wobory a šule inwestować. Za škit před wulkej wodu su próstwu wo spěchowanje z programa "Mosty do přichoda" zapodali, runje tak za akustiski wutwar wjerchow w zakładnej šuli. Za přetwar doma wobory w Debsecach zaplanuja 600.000 eurow.


Wojerecy rejuja

We Wojerecach zahaja dźensa proby za projekt rejowanskeho dźiwadła Kulturneje fabriki "Město rejuje". Składnostnje 750. jubileja města zaběraja so pod hesłom "Manifest!" z přichodom města Wojerecy. Něhdźe 70 wobydlerjow chce temu z rejowanjom a filmowymi sekwencami na jewišćo přinjesć. Premjera budźe 1. junija.


Jasny rozsud wo Budyskich trikotach

Koparjo towarstwa SV Budyšin njesmědźa trikoty z wabjenjom swojeho noweho sponsora nosyć. Sakski koparski zwjazk to dowolił njeje. Sponsor je wobchod, kiž předawa mjez druhim drastu, kiž je w prawicarskej scenje woblubowana. Tajka drasta a wabjenje za to pak njewotpowěduje wustawkam a hódnotam němskeje kopańcy a jeje towarstwow, tuž je to w sakskich stadionach zakazane. Tohodla je koparski zwjazk próstwu SV Budyšina, trikoty dowolić, wotpokazał.


Protestny pochod w Kerkojcach

Něhdźe 300 wobdźělnikow tradicionalneho protestoweho pochoda žadaše sebi wčera w Kerkojcach dočasny stop wotbagrowanja w Janšojskej brunicowej jamje. Mjez nimi běše tež wobydlerska skupina z Rowneho. Wosebje spadnjenje dnowneje wody a přiběraca bliskosć jamy k Dubojcam zaběra tučasnje demonstrowacych. Akciju zarjadowała je wobydlerska inciatiwa a Zelena liga wobswětoweje skupiny Choćebuz.


Špatne wjedro ničo njewučiniło

Najebać dešća a poměrnje špatneho wjedra je sebi wčera někak 1.000 přihladowarjow na zymske zetkanje traktorow na Horu dojěło. Tam wobdźěli so 140 modernych a historiskich traktorow na přehladce, kotruž organizowachu Horjanscy přećeljo wlečakow lětsa štwórty króć. Z rejemi so zymske zetkanje zakónči.

posledni raz aktualizowane: 08. wulkeho róžka 2018, 10:40 hodź.