Rańše powěsće: pjatk, 12.01.2018


"Jolka" swjeći jubilej

W Nuknicy přihotuja so na jutřiši 20. Jolka-swjedźeń. Pod hesłom "Tajki cirkus" poskićuje wjesny klub zhromadnje z wjele pomocnikami zaso pisany serbski program z kabaretom, reju a hudźbu. Livestream programa tež lětsa njezměja, dokelž chcedźa publikum na swjedźeń wabić. Prěnju Jolku běchu w Nuknicy 1999 organizowali. Bórze wuwi so swjedźeń na jedyn z wjerškow lěta w dwurěčnej Hornjej Łužicy.


Běła Woda liči z mjenje pjenjezami

Město Běła Woda a hórnistwowe předewzaće LEAG jednatej tuchwilu wo nowym zrěčenju. W tutym ma so zarunanje za haru a proch z bliskeje Wochožanskeje jamy rjadować. Loni bě LEAG městu 360.000 eurow přepokazała. Za lětsa liči wyši měšćanosta Pötzsch z mjenje pjenjezami. Z tutymi chce město mjez druhim zaso swoje towarstwa podpěrać. Zbytk ma so do wuwića města inwestować.


Skupina přećiwo harje a prochej

Gmejnska rada Dźěwin změje w přichodźe tohorunja dweju čłonow w dźěłowej skupinje „Škit před emisijemi". Tutej buštaj wčera na posedźenju gmejnskeje rady postajenaj. Skupina so w Slepjanskej wosadźe z poćeženjemi přez haru a proch rozestaja, kotrež nastawaja přez Wochožansku jamu. Dotal běchu we njej jenož zastupjerjo LEAG a gmejnow Trjebin a Slepo.


Trjebin dóstanje wjace pjenjez

Gmejna Trjebin dóstanje za wutwar spěšneho zwiska do interneta wjace spěchowanja hač wočakowane. Tak stej Zwjazk a kraj Sakska dohromady 315.000 eurow přilubiłoj. Gmejnska rada je nětko 38.000 eurow swójskeho podźěla za spěšnu syć wotžohnowała. Hač pak tute scyła trjebaja, dotal jasne njeje. Sakska bě njedawno připowědźiła, zo chce wutwar syće stoprocentnje spěchować. Za to pak hišće zakonski zakład pobrachuje.


Gymnaziastki 5. króć kwalifikowane

Najwuspěšniše holče wolejbulowe mustwo Budyskeho Serbskeho gymnazija je so wčera pjaty raz zasobu za sakske finale kwalifikowało. To je w tutej bulosportowej družinje nowy rekord na serbskim kubłanišću. W Rychbachu pola Lubija serbske gymnaziastki wšitke hry 2:0 dobychu. Holcy 10. a 11. lětnika pojědu nětko spočatk měrca do Dippoldiswalde na krajne finale.

posledni raz aktualizowane: 12. wulkeho róžka 2018, 09:38 hodź.