Rańše powěsće: sobotu, 10.02.2018


Z póstniskich metropolow

W Njebjelčicach je Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo wčera žónske póstnicy swjećiło. Za to běchu žony prěni króć program přihotowali. Su tam tež najrjeńše kostimy mytowali. Dźensa popołdnju je w Kulowje póstniski ćah žonow z někak 90 wobrazami. Tam so zaso wjele žónskich skupinow z wokolnych wsow wobdźěli. Dalša hornjołužiska póstniska metropola je Šěrachow, tam změja njedźelu swój wulki ćah, runje tak w Choćebuzu. Wjeršk karnewala w Kulowje je róžowa póndźela.


Serbski krimi

W Ludowym nakładnistwje Domowina wuńdźe srjedź februara nowa kriminalka Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje "Módre buny". Awtorka zahaji z tym seriju krimijow ze serbskej komisarku Janku Žurowej. W swojim prěnim padźe ma mordarstwo rozrisać, kotrež je so na kromje Budyšina stało. Na internetnej stronje nakładnistwa móža sej zajimcy hižo čitanski wurězk naposkać.


Informacije wo mjeńšinach

Mjeńšinowy sekretariat w Berlinje je wudał informaciski lětak wo awtochtonych mjeńšinach w Němskej w jednotliwych rěčach mjeńšinow. Tak informuja nětko tež w hornjo- a delnjoserbskej rěči wo sydlenskich rumach, wo Mjeńšinowej radźe a dźěle sekretariata. Zajimcy móža sej tute lětaki za swoje zarjadowanja skazać.


Hornjołužiske garnele

W Korzymje dale a wjace garnelow plahuja. Mjeztym dalša připrawa běži. Jednaćel akwakultury Karl Dominick chce z tym produkciju wot dotal štyrjoch tonow garnelow wob lěto na dwanaće do 14 tonow zwyšić. Wot nalěća chce zawod prawidłownje garnele do hosćencow a priwatnikam dodawać. Nowa připrawa je 12 milionow eurow płaćiła, štyrjo maja tam nowe dźěłowe městno. W akwakulturach w Korzymje plahuja tež tilapia, pangasius a wosebite raki.


Dumpery zaso do Hórkow

Finalny běh wo Němske dumperowe mišterstwa 2018 budźe po lońšej premjerje znowa w Hórkach. To je předsydstwo DDM wozjewiło. Zazběh sezony je za kónc apryla znowa w Adelsdorfje planowany. Dalše běhi su w Bad Freienwalde, Mildenbergu a pod swětłomjetakami w Drjowku. Finale w Hórkach budźe 30. septembra. Amtěrowacy němski dumperowy mišter je Filip Kral z Róžanta, hódnoćenje mustwow su loni Lejnjanscy dobyli.

posledni raz aktualizowane: 12. małeho róžka 2018, 09:00 hodź.