Rańše powěsće: póndźelu, 12.02.2018


Budyšin: Ptački wuspěšnje kwasowali

Lětuši ptačokwasny program Serbskeho ludoweho ansambla je sej w Delnjej a Hornjej Łužicy na 1600 ludźi wobhladało. Dźesać předstajenjow bě wupředate, dalše tři jara derje wopytane, praji po wčerawšim poslednim předstajenju rěčnik ansambla Štefan Cuška. Wšitke sparty ansambla - orchester, chór a balet - nimale dwuhodźinski program "Po serbskich slědach" wuhotowachu. Spisał bě program Wito Bejmak, režiju měješe Marian Bulank, hłownej róli staj přewzałoj Helena Bětnarjec a Michał Cyž.


Kulow: Norojo bliža so wjerškej

W Kulowje wjesela so dźensa na kóždolětny wjeršk karnewaloweje sezony. Wulki póstniski ćah z něhdźe 20 wozami a wjace hač 100 wobrazami startuje napoł dwěmaj. Tohodla je nutřkowne město za wobchad zawrjene. Wčerawši póstniski ćah po Šěrachowje je sej 10.000 ludźi wobhladało, mjez nimi tež ministerski prezident Sakskeje Michael Kretschmer. Najwjetši póstniski ćah wuchodneje Němskeje z 3.500 sobuskutkowacymi mějachu wčera zaso w Choćebuzu. W měsće bě hač na mjeńše rozestajenja měrne wostało.


Wóspork: Awto stejo wostajić

Při A4 pola Wósporka ma dalše parkowanišćo za ludźi nastać, kiž tam swoje awto wotstaja a z druhimi sobujědu. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, maja so twarske dźěła za to najzašo w lěću zahajić. Na parkowanišću budźe městno za nimale 70 awtow. Tajke parkowanišća su mjez druhim hižo pola Budyšina a Hornjeho Wujězda.


Budyšin: Žurla so bórze zaso błyšći

Ponowjenje historiskeje radniskeje žurle w Budyšinje ma kónc februara wotzamknjene być. Spočatnje měješe wona hižo kónc nowembra hotowa być. Dokelž pak běchu hinak hač wočakowane originalne pomolowanje wjercha namakali, su dźěła dlěje trali. Su pomolowanje a drjewjane wupaženje restawrowali a tež techniku na žurli ponowili. Hłowna přičina za to bě špatna akustika. Ručež je wšo dotwarjene, chce město historisku žurlu tež zjawnosći prezentować.


Chrósćicy: Pisacy z Róžanta čitali

Róžeńčanski kružk pisacych je składnostnje swojeho 55-lětneho wobstaća sobotu literarno-hudźbny wječor w Chróšćanskej putniskej hospodźe wuhotował. Pod hesłom "W běhu lěta" předstajichu swójske basnje a powědki, k čemuž zanjese Maria Šołćina swoje spěwy na gitarje. Podpěrani buchu wot šulerkow, kiž čitachu twórby swojeje wowki a dalšeje čłonki, dokelž tutej njemóžeštej přitomnej być. Róžeńčanski kružk pisacych ma tuchwilu wosom sobustawow pod nawodom basnika Bena Budarja. Zběrka nowych twórbow "Zornjatka na puću" ma lětsa wuńć.

posledni raz aktualizowane: 12. małeho róžka 2018, 09:02 hodź.