Rańše powěsće: sobotu, 06.01.2018


Prognoza za wokrjes Budyšin

Krajnoradny zarjad w Budyšinje zhladuje z wjetšim optimizmom do lěta 2018, hač bě to w dwójnym hospodarskim planje wočakowane. Hižo lěto 2017 bě hospodarsce wuspěšniše, hač bě so to připowědźiło. Kaž nam zastupowacy krajny rada Udo Witschas zdźěli, budźe najwjetši projekt lětsa a w dalšimaj lětomaj wutwar spěšneho přistupa do interneta we wokrjesu. Za to 200 milionow eurow inwestuja. 27 milionow zasadźuje wokrjes za změnu šulskeje infrastruktury města Kamjenc.


Hwězdni spěwarjo po puću

We wjacorych hornjołužiskich katolskich wosadach su dźensa hwězdni spěwarjo po puću a zběraja pjenjezy za dźěći w nuzy. Na wšoněmskej akciji wobdźěla so dźensa dźěći w Chrósćicach, Kulowje, Pančicach-Kukowje a Šěrachowje. W Budyšinje su hwězdni spěwarjo wčera mjez druhim w radnicy pobyli. Druhdźe běchu hižo zašły kónc tydźenja po puću, kaž w Njebjelčicach a Serbskich Pazlicach. Lětuše pjenježne dary su hłownje za Indisku, hdźež dyrbi wjele dźěći dźěłać a njemóže do šule chodźić.


Zetkanje historiskich traktorow

Mjeztym štwórty króć zetka so tutón kónc tydźenja na Horje pola Bóšic wokoło 80 načasnych a historiskich traktorow na zymske zeńdźenje. Wone přijědu mjez druhim z Wujězda, Załomja, Koblic, Židźinoho a Běłeje Wody, zo bychu so njedźelu publikumej předstajili. Horjanscy přećeljo traktorow zetkanje organizuja a wobdźěla so zdobom ze swojimi traktorami cyłe lěto na podobnych zetkanjach we wokolinje a po cyłej Sakskej.


Halowa kopańca Budissy

W Budyskej sportowni Při Třělnišću wotměje so dźensa najwažniši hornjołužiski turněr w halowej kopańcy. Šěsć mustwow z regiona hraje wo pokal piwarnje ze Zhorjelca. Nimo hosćićela Budissy su to mustwa z Neugersdorfa, Biskopic, Kamjenca a Niskeje. Přidruži so dobyćer turněra Sakskich Nowin, FSV Nowosólc-Horni Hródk. Zakop prěnjeje hry budźe popołdnju dwěmaj.

posledni raz aktualizowane: 08. wulkeho róžka 2018, 10:53 hodź.