Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 25.01.2022 Rěčny kućik - zabić dwě muše na jedyn raz

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - zabić dwě muše na jedyn raz

Njedawno so něchtó prašeše za serbskim wotpowědnikom za němski wobrot “zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen”, hač by so móhło rjec, zo zabiješ dwě muše z jednej placawu. W frazeologiskim słowniku drje tajki wobrot zapisali njejsmy, tola to hišće njerěka, zo njeje wón móžny. Naš wobrot wšak je nimo němčiny tež w druhich rěčach rozšěrjeny, tak na přikład w čěšćinje a słowjenšćinje, tuž njebych wědźała, čehodla njeměło to w serbšćinje akceptabelne być, wšak je wobrot po swojej motiwaciji derje zrozumliwy. A tak namakamy podobny wobrot zabić dwě muše na jedyn raz tež w dwuzwjazkowym němsko hornjoserbskim słowniku. Za samsny woznam – docpěć dwaj zaměraj z jednej akciju – namakamy w dalšich rěčach hišće dalše wurazowe warianty. Tak rěka w rušćinje, zo trjechiš dwaj zajacaj z jednym wutřělom, Polacy pak popadnu dwě sroce za jednu wopuš abo wopjeku dwě pječeni na jednym wohenju. Wobrazliwe su wšitke tute wobroty, w nich pokazuje so kreatiwnosć čłowjeka při hrajkanju ze swojej maćeršćinu.

dr. S. Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher z awdijom
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Sorbisches Programm