Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 16.02.2022 Rěčny kućik - Fake news

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - Fake news

W poslednim času słyšimy wosebje w zwisku z koronapandemiju přeco zaso wo tak mjenowanych fake news – wo informacijach w najwšelakorišich medijach, kotrež wěrnosći njewotpowěduja. Njedawno so mje něchtó wopraša, kajki je singular, potajkim jednota tutoho wuraza – kak měło so potajkim na jednu tajku desinformaciju rjec. Wuraz fake news je jendźelskeho pochada a je so do serbšćiny přez němske posrědnistwo dóstał. W jendźelšćinje a runje tak w němčinje pak jedna so wo tak mjenowany plurale tantum – potajkim pluralowe słowo. A jako tajke nimaja fake news prosće žanu formu singulara abo jednoty a w serbšćinje tež nic formu duala abo dwojoty. A što činimy, jeli dźe wo jeničku tajku powěsć? Tu móžemy sej pomhać z wopisowanjom: je to wopačna abo falšowana powěsć abo informacija. W času tradicionalnych medijow – nowin, radija a telewizije – wšak mějachmy za to tež wobrazliwy wuraz: tajka wopačna informacija mjenowaše so kačka. A ja sej myslu, zo tež naše nowomódne fake news njejsu ničo druhe hač kački.

dr. Sonja Wölkowa

Instagram Fake Account Polizei Halle (Symbolbild) 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
2 mjeń.

Kak prajimy serbsce informacijam, kotrež wěrnosći njewotpowěduja?

srj 16.02.2022 05:17hodź. 01:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1959724.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm