Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 09.03.2022 Rěčny kućik - Zawołana policija

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - Zawołana policija

Přeco zaso słyšimy wo wobchadnych njezbožach. W tajkich padach je husto trjeba, zo přijědźe policija, druhdy tež wuchowanska słužba abo wohnjowa wobora. Tu je mi w poslednim času napadnyła formulacija, zo je přiwołana policija to abo tamne činiła. Móžemy to serbsce woprawdźe tak prajić – zo přiwołamy policiju? Za tajkim wurazom tči najskerje němske "herbeirufen", resp. "herbeigerufen". W serbšćinje wšak móžemy někomu přiwołać někajke słowa. Někoho přiwołać pak njemóžemy. Tu wužiwamy tradicionalnje werb zawołać: zawołamy lěkarja, policiju abo wohnjowu woboru. A tuž móže zawołana policija zwěsćić winika njezboža, zawołany lěkar zastara zranjenych a zawołana wohnjowa wobora njech zhaša ewentualnje nastaty woheń, wurěza zatłusnjenych ze swojeho awta abo wotstroni wuběžane škódne maćizny. Wam pak, lubi připosłucharjo, přeju, zo njebyšće trjebali ženje njezboža dla zawołać policiju, lěkarja abo wohnjowu woboru.

dr. Sonja Wölkowa

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht 1 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Jochen Tack
1 mjeń.

Při wobchadnych njezbožach je husto trjeba, zo přijědźe policija, druhdy tež wuchowanska słužba abo wohnjowa wobora.

srj 09.03.2022 05:17hodź. 01:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1976572.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm