Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 29.03.2022 Rěčny kućik - Termin postajić

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - Termin postajić

Dokładny termin njeje hišće kruće połoženy – tak słyšach raz někoho prajić wo njewěstym terminje. Słowa su drje serbske, tola woznam wuprajenja rozumimy jenož, hdyž sej je do němčiny přełožimy: “Der Termin ist noch nicht festgelegt.” “fest” je kruty abo kruće a “legen” je połožić. Widźimy, zo špiheluje formulacija němske słowjeso “festlegen” – je to tak mjenowana kalka. Wona pak scyła trěbna njeje, wšak znajemy w serbšćinje hinaši wotpowědnik, a to je postajić. A tak móžemy serbsce rjec, zo njeje dokładny termin hišće postajeny. Zajimawe wšak to je, zo njeje to jenički pad, zo jewi so w serbšćinje słowjeso stajić, hdźež rěka němsce “setzen” abo “legen”. Tak sej Serb kłobuk staji, Němc sej jón na hłowu sadźi – aufsetzen. Hdźež ma Němc něšto “auszusetzen”, ma Serb něšto wustajeć abo porokować. A němskemu “aufs Spiel setzen”, wotpowěduje w serbšćinje wobrot něšto na hrački stajić.

dr. Sonja Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 30.03.2022 06:50hodź. 01:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993512.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm