Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 25.05.2022 Rěčny kućik - wróćopołožk

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - zapołožk abo wróćopołožk?

Přisłowo “Lutuj, doniž maš!” je znate. Mjenje znata je warianta Handrija Zejlerja, kotraž rěka: “Lutuj, hdyž maš; sy-li chudy, čiń, kaž chceš!”. Tež dźensa su mnozy zlutniwje žiwi. Někotři praja, zo pjenjezy na bok połoža, druzy pjenjezy wróćo połoža abo samo wróćo kładu. W tutym zwisku čitach njedawno we finančnej rozprawje zestajenku wróćopołožk, z kotrejž bě mjenowana suma, kotraž so w němčinje jako “Rücklage” wopisuje - potajkim to, štož so wróćo połoži. Słowo wróćopołožk w dotalnych słownikach zapisane njeje, tam namakamy warianty zapołožk, zapoženka abo zapołoženka z němskim přełožkom “Spareinlage”. Jedna so potajkim wo twórby, kotrež su z pomocu słowjesa něšto zapołožić, němsce: “etwas anlegen” abo “deponieren” tworjene. Ale snano je awtora finančneje rozprawy dalši woznam werba zapołožić iritěrował. W konteksće “sym knihu zapołožił” so mjenujcy praji, zo hižo njewěš, hdźe kniha je – štož by w zwisku z pjenjezami fatalne było. A tuž je wšojedne, lubi słucharjo, hač pjenjezy wróćo- abo na bok połožiće, hłowna wěc je, zo stajnje wěsće, hdźe wone su ...

dr. Jana Šołćina

Sparbuch mit Cent-Münzen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa

Sorbisches Programm