Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej - 31.08.2022 Rěčny kućik - stejenska noha vs. krute žórło dochodow

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - stejenska noha vs. krute žórła dochodow

Hdyž přełožujemy němske teksty do serbšćiny, storčimy druhdy na prašenje, kak hodźa so słowa, kiž wužiwamy w přenjesenym zmysle, do serbšćiny přełožić. Serbske wotpowědniki za konkretny woznam němskeho słowa drje mamy, ale wužiwanje samsneho słowa w přenjesenym zmysle husto dosć njefunguje. Tak je to tež z němskim słowom ”Standbein”. W prěnjotnym zmysle je to noha, na kotrejž něchtó steji, na přikład pola wšelakich sportowych zwučowanjow abo při rejowanju. Serbsce prajimy k tomu stejenska noha, postojna noha. W hospodarstwje rěčimy tohorunja wo “Standbeinach”, ale měnimy z tym dźěl firmy, kotryž je krute a zakładne žórło dochodow. To wězo njeje žana stejenska abo postojna noha, ale bychmy to skerje wopisali kaž sym to runje činiła, je to potajkim krute žórło dochodow abo zakładne žórło dochodow, snano tež wunošny dźěl firmy. A wězo hodźa so tajke wotpowědniki tež wužiwać we wobrotach kaž “ein zweites Standbein haben”: Nimo hudźby ma wón dalše krute žórło dochodow.

dr. Anja Pohončowa

Sorbisches Programm