Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej - 07.09.2022 Rěčny kućik - wodotrysk abo wodomjet

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - wodotrysk abo wodomjet

Njedawno sym tu rěčała wo wšelakich přiležnosćach za kupanje. Nimo zjawnych kupanišćow wšak mamy za to tež druhe móžnosće. Na wsy maja ludźo tu a tam sami basenk abo pool na zahrodźe, w městach njeje to tak lochce móžne. Tola čłowjek je kreatiwny a wužiwa składnosće, hdźež so wone skića: mjez druhim tež w dekoratiwnych basenkach, z kotrychž pryskaja fonteny. Serbšćina ma za to znajmjeńša tři pomjenowanja, w kotrychž je woda zakładne słowo: wodomjet, wodoskok a wodotrysk, kaž namakamy to w němsko-hornjoserbskim słowniku pod hesłom „Springbrunnen“. Porjad ekwiwalentow ma po zasadach toho słownika jich frekwencu signalizować, wodoskok a wodotrysk mjenujetej so jako zestarjowacej. W Prawopisnym słowniku namakamy jenož hišće wodomjet a jako zestarjene wodotrysk. Ja wšak sej myslu, zo so wobě słowje derje hodźitej. Sama znaju skerje wodotrysk, kotryž je do serbšćiny najskerje z čěšćiny přišoł. Wodomjet rozumju skerje jako „Wasserwerfer“. Wuraz wodoskok pak je we woznamje „Springbrunnen“ mjeztym najskerje woteznaty – dźensa rozumimy to skerje jako skok do wody, štož je jako wuměłski wodoskok samo olympiska disciplina.

dr. Sonja Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
2 mjeń.

wu 06.09.2022 08:10hodź. 01:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2122862.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm