Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 25.01.2023 Rěčny kućik: Panochty a pazory

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik: Panochty a pazory

Lubi připosłucharjo, znajeće wy rozdźěl mjez pazorami a panochtami? Jich němskej wotpowědnikaj stej “Krallen” a “Klauen”, tola wurazowej porikaj w serbšćinje a w němčinje sej cyle stoprocentnje njewotpowědujetej. A to wjedźe druhdy k zmylkam. Njedawno słyšach młodeju Serbow wo tym powědać, zo je wjelk zaso raz wowcu do swojich panochtow dóstał. Tola panochty tu prawy wuraz njejsu, tež hdyž je panocht móžny wotpowědnik němskeho wuraza “Klaue” – zawěsće znajeće tež wy němski wobrot “etwas in die Klauen bekommen”. Tola panochty maja w serbšćinje jenož kopytače – němsce “Huftiere”, potajkim kruwy, wowcy abo sorny. Wjelki a druhe rubježne zwěrjata, pak maja w serbšćinje pazory – a tohodla móže wjelk wowcu jenož do swojich pazorow dóstać. Němskemu wurazej “Klaue” wotpowědujetej potajkim w serbšćinje dwě słowje: panocht abo pazora, wotwisnje wot toho, wo kajke zwěrjo dźe. Pola němskeho wuraza “Kralle” pak je to hinak– tón móžemy serbsce jenož jako pazoru přełožić, chiba jako pazorku, jeli dźe wo sykorku abo wroblika.

dr. S. Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Sorbisches Programm