Serbska rěč so wuwiwa – rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 08.03.2023 Rěčny kućik: Pomjenowanja dróhow

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik: Pomjenowanja dróhow

W serbšćinje eksistuja wšelake typy pomjenowanjow dróhow, na přikład Wjesna dróha, Handrija Zejlerjowa dróha, Hórnikowa dróha, Dróha Ćišinskeho, Lipowy puć, Puć Anny Frank, Při parku a tak dale. Pomjenowanja ze słowom “dróha” so ertnje rady skrótša; praji so na přikład: Wón bydli na Wjesnej a wona na Zejlerjowej. Hdyž jedna so wo puć, so tole skerje njepraktikuje. Tež w druhich kontekstach tajke skrótšenja typa “Wjesna” wustupuja, na přikład: Wona je w spanskej – a měnimy z tym “spansku stwu”. Abo: Wona bě słužowna – a zakład bě skerje wuraz “słužowna holca”. – Ale wróćo k dróham: W Pančanskej gmejnje wužiwaja na pućnikach skrótšene pomjenowanja, na nich steja potajkim formy kaž “Hłowna” abo “Hrodźišćowa”. – Ale tež, hdyž steji na tafli “Hłowna dróha” abo “Hórnikowa dróha”, móže kóždy prajić, zo bydli na Hłownej abo na Hórnikowej. Rozdźěl je skerje stilistiskeho razu. – Mamy hišće dalši typ pomjenowanjow dróhow, kiž sym na spočatku tež mjenowała, a to je přikład Dróha Ćišinskeho. Wo tym pak porěču w swojim přichodnym rěčnym kućiku.

dr. A. Pohončowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

W serbšćinje eksistuja wšelake typy pomjenowanjow dróhow. Pomjenowanja ze słowom “dróha” so ertnje rady skrótša. Praji so na přikład: Wón bydli na Wjesnej a wona na Zejlerjowej.

srj 08.03.2023 08:40hodź. 01:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2275444.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm