Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 20.03.2019 Anlegen

Wjeseliće so tež hižo na lěćo, na ćopliše temperatury a na krasne wjedro? Rjane wjedro do přirody wabi, a tak čitach njedawno rozprawu wo Bjerwałdskim jězoru, kiž ma tež přistaw. W teksće rěkaše, zo móža tam mjeńše čołmy připołožić, a so tajkej formulaciji dźiwach. Připołožić móžemy drjewo w kachlach abo listej fotografiju, čołm pak ničo njepřipołoži. Dwurěčny Serb wězo hnydom wě, zo jedna so wo posłowny přełožk němskeho werba "anlegen". W němčinje so tuž wuprajenju "das Boot legt an" nichtó njedźiwa. W serbšćinje pak čołm přistaji, resp. čołmy přistaja abo přistajeja. Tež pomjenowanje městnosće, hdźež so to stawa, němsce "Hafen", je wot tutoho werbalneho zdónka wotwodźene, je to přistaw, mjeńša připrawa je přistawny mosćik - němsce "Bootssteg, Anlegesteg". Tež wulke łódźe wšudźe na swěće přistajeja, a štóž lubuje pućowanje na łódźi, tón nimale wšědnje w druhim měsće přistaja. Je wšojedne, hač sće na wulkej łódźi abo skerje z małym čołmom po puću, přeju wam stajnje, zo so derje domoj nawróćiće!