Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 04.09.2019 Ćěkancy

Ćěkancy

W zwisku z temomaj migracija a ćěkancy stajnje zaso na wurazy storčimy, za kotrež tež serbske wotpowědniki trjebamy. Aktualnych přičin dla so dwěmaj přełožkomaj wěnuju. Prěnje słowo je němska zestajenka "Bootsflüchtling", kiž wopisuje transportny srědk ćěkancow. Móhli serbsce prajić, zo su to čołmowi ćěkancy abo werbalnje wopisować, zo su žony a mužojo z pomocu čołma ćěkali. Z telewizije pak wěmy, zo to husto ani čołmy njejsu, skerje małe gumijowe čołmiki, z kotrymiž su so ćěkancy na morjo zwažili. W zwisku z aktualnymi politiskimi žadanjemi je so dalši wuraz wutworił - a to "Klimaflüchtling". Tu słyšach njedawno serbski wotpowědnik "klimatiski ćěkanc", kiž za korektny nimam. Bych w tutym přikładźe leksikaliske wopisowanje wužiwała a prajiła, zo je něchtó klimy dla ćeknył abo zo budźe dźeń a wjace ćěkancow klimy dla. Tuž móžemy rěčne prašenja w zwisku z temu ćěkancow spěšnje a na njekomplikowane wašnje rozrisać - politiskich rozsudow so pak dale nadźijamy.