Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 11.09.2019 Žortne, směšne abo kak?

Žortne, směšne abo kak?

Běše jewišćowy program žortny abo směšny? Na tajke a podobne prašenja druhdy přińdźeš, hdyž pytaš za prawym serbskim wurazom. W tutym padźe drje móžu z toho wuchadźeć, zo bě program žortny, snano tež lóštny, wšak je so publikum tych wjele žortow dla smjał. By-li program był směšny, by to drje hańba była za hrajerjow abo režisera; němsce rěka směšny "lächerlich" a to je wězo něšto druhe. Mamy dalše adjektiwy, kiž so do tutoho konteksta hodźa, ale wšitke słowa maja wěstu woznamowu nuansu resp. hodźa so jenož we wěstych kontekstach nałožować. Wjesoły čłowjek móže, ale njedyrbi žortny abo žortniwy być, na kóždy pad ma zwjetša dobru naladu. Porno tomu powěda žortny abo žortniwy čłowjek rady žorty. Wo lóštnym abo zabawnym wječorku rěčimy, hdyž smy so derje zabawjeli, so při tym wjele smjeli abo prosće wjeselo měli. Adjektiw směšny ma skerje negatiwny podzynk a njebych jón wužiwała město žortny abo zabawny, hačrunjež namakamy w słowniku tute tři adjektiwy jako wotpowědniki za němske "lustig". A na kóncu je to wězo wěc interpretacije a wosobinskeho słoda, što mamy za žortne a što za směšne.