Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 09.10.2019 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Štóž rěka z předmjenom Philipp, tón so jako němski hólčec w šuli zawěsće lochko nima. Je-li raz trochu njeměrny, to drje wučer abo wučerka bórze praji: „Ty sy hotowy ´Zappelphilipp´!" Mamy za to poprawom tež serbski wotpowědnik? W němsko-hornjoserbskim słowniku je jako wotpowědnik słowjesa „zappeln" zapisane serbske słowjeso „huzać so", potajkim by był mały huzak. Ale, dr. Jana Šołcina, znaje za to hišće dalše zajimawe wobroty:

Smy wosrjedź šulskeho lěta, a mjeztym su so zawěsće tež nowačcy na wšědny dźeń w šuli zwučili. Snano so někotři přeco hišće na swojim stólčku tam a sem suwaja a měrnje sedźeć njemóža. Njedawno so mje wučerka wopraša, kak bych tajkeho pjeracha, kotremuž so němsce „Zappelphilipp" praji, serbsce pomjenowała. W němsko-hornjoserbskim słowniku je jako wotpowědnik słowjesa „zappeln" zapisane serbske słowjeso „huzać so", potajkim by był mały huzak. Pančan šula ma samo cyłodnjowski poskitk z němskim titulom: „Ein Zappelphilipp kommt zur Ruhe!", štož serbsce „Mały huzak so změruje" formulujemy. Móžemy pak woneho njeměrneho šulerja tež jako rajtwaka abo jako njeměrnika pomjenować. W zwisku z tajkim rajtwakom abo tež njeměrnikom je drje zwjetša rěč wo hólcach, štož pak njewuzamkuje, zo móža z tym tež njeměrne holcy měnjene być. J.Š.

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 20. März 2019 | 05:15 Uhr