Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 06.11.2019 Dlěše stłóčenje

Die SMS wird am 3. Dezember 2017 25 Jahre alt. Mit dem Smartphone tippt eine Frau in einer gelben Bluse eine Textnachricht.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Z nowej techniku přińdu nowe elementy posłužowanja na wiki, to potrjechi tež wužiwanje tableta abo smartfona. Němsce prajimy wšelakim pohibam, z kotrymiž wuwjedźemy wěste funkcije, na přikład "tippen, "wischen" abo "halten" A kak móžemy to serbsce prajić? Za němske "tippen" hodźi so serbski werb tipować, snano tež dypnyć abo zlochka/skrótka stłóčić/dótknyć. Za němske "langes Tippen" resp. "halten" móžeš potom prajić dlěje stłóčić/dótknyć resp. substantiwisce dlěše stłóčenje/dótknjenje; "Doppel-Tippen" je serbsce dwójce stłóčić/dótknyć abo jako substantiw dwójne stłóčenje/dótknjenje. A kak prajimy za němske "wischen"? Tu njebych wužiwała trěć, ale skerje nabok, horje abo dele sćahnyć/sunyć. A hdyž chcu gestu za klasisku zoomowansku funkciju z wurazom "Zwei-Finger-Ziehen" wujasnić, móžu za pomjeńšenje serbsce prajić hromadźe sćahnyć/sunyć a za powjetšenje rózno sćahnyć/sunyć resp. jenož rozsćahnyć. Zo za to dwaj porstaj trjebamy, njedyrbi so po mojim měnjenju w serbšćinje eksplicitnje prajić. Ale snano wužiwaja so hišće cyle hinaše wurazy w serbskej rěči. A jeli haj, napisajće do wašeho smartfona www.serbski-institut.de, pytajće kontaktny formular a pósćelće nam waše pomjenowanja.