Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, dnja 11.12.2019 Ćišćadło

Ćišćadło

Woblubowany material serbskeje drasty wosebje w srjedźnej Łužicy je płat z módroćišćom. Njedawno rozprawjachu w Serbskich Nowinach, zo je rjemjesło jeho zhotowjenja w našich kónčinach chutnje wohrožene. A serbsce? W mjenowanym nastawku pisaše so wo ćišćerskich kijach abo modlach. Prěnja wjazba, ćišćerski kij, je direktny přełožk němskeje zestajenki, zrozumliwy jenož, hdyž znaješ němski terminus. Modl je požčonka, kotraž je mjeztym w serbšćinje etablěrowana a namaka so na př. w Prawopisnym słowniku z wujasnjenjom, zo je to forma k pječenju, leću abo ćišćenju. Chcu pak skedźbnić na třeći wotpowědnik, kotryž poskića nam dwuzwjazkowy němsko-serbski słownik - mjenujcy ćišćadło. Mi wosobinsce so wón najlěpje lubi, a wón je wutworjeny z produktiwnymi słowotwórbnymi srědkami hornjoserbšćiny.