Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 04.12.2019 Cymt abo skorica

Haj, lěto so woprawdźe na kónc chila. Tak smy zašłu njedźelu prěnju swěčku na adwentnym wěncu zaswěćili a wosušk nakrali, mnohe hodowne wiki su swoje wrota šěroko wotewrěli a wšudźe čujemy typisku adwentnu abo hodownu wóń. Tuta typiska hodowna wóń nastawa přez wěste korjeniny, kaž su to cymt, kuchinska nalika, muskatowy worješk, anis, wanilja abo druhe. Hačrunjež su tute korjeniny hižo někotre lětstotki w Europje znate, wužiwamy w serbšćinje skoro jenož požčonki z němčiny. Jeničce za cymt sym namakała druhe pomjenowanje, a to je skorica. W słowje skorica tči skora, wšak njeje jako korjenina wužiwany cymt ničo druhe hač sušena skora štoma, potajkim skoričnika. Słowo skorica je we wšelakich słownikach zapisane, ale w serbskich tekstach jenož zrědka wustupuje, štož za skoričnik tohorunja přitrjechi. Ale wšojedne, hač prajimy nětko cymt abo skorica, wažne tola je, zo njesmě w typiskich hodownych pječwach abo napojach falować.