Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinu, dnja 29.01.2020 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Autositze
prawa za wobrazy: imago/Papsch

"Sitzheizung"

Njedawno wobdźělich so na posedźenju, kotrež so w njetepjenej stwě wotmě. Do lódzymneje wuradźowarnje zastupiwši, praješe młoda Serbowka: "Och, w mojim awće bě ćoplišo, přez *sitzheizunku bě dosć přitulne". Mje wuhladawši nahle womjelkny, chwilku přemyslowaše - a so potom wopraša: "Mamy poprawom za *sitzheizunku tež serbski wuraz?". Dobre to prašenje - slubich jej, so w rěčnym kućiku wonej tematice wěnować. W dwurěčnych słownikach słowo "Sitzheizung" njenamakamy, tež nic w słowniku noweje leksiki. Móžemy wone bjezdwěla komfortabelne wuhotowanje awta pak leksikalisce wopisować a prajić, zo ma awto tepjene sedła abo tež sedłowe tepjenje, štož w nowšich modelach awtow hižo k standardej słuša. A tajke awtowe sedłowe tepjenje je woprawdźe přijomna wěc a dobra wunamakanka našeho časa, kotrež naši prjedownicy znali - a tohodla tež do słownikow zapisali njejsu!