Rěčny kućik, dnja 04.03.2020 z dr. Anju Pohončowej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Tabletten in den Farben gelb, rot und weiß sind farblich in Schichten getrennt zu einem Dreieck gelegt.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Nahrungsergänzungsmittel

W mnohich poradnikach wo strowym zežiwjenju doporučuja eksperća we wěstych padach wužiwanje tak mjenowanych “Nahrungsergänzungsmittel”. Tute su zwjetša w formje tabletow na předań. Nochcu so dźensa ze zmysłom abo njezmysłom tajkich srědkow zaběrać, ale z prašenjom, kak móžemy tomu serbsce prajić. Su to wudospołnjowace srědki k (ze)žiwidłam abo dodawki k (ze)žiwidłam abo (ze)žiwidłowe dodawki? Wužiwać w tutym zwisku substantiw dodawki snano tola tak optimalnje njeje, dokelž cyły wuraz jednozmyslny njeje. Tak bych móhła dodawki k (ze)žiwidłam rozumić jako něšto, štož žiwidłam dodam, němsce “Nahrungsmittelzusätze”, ale wo to wšak njeńdźe. Namjetuju město toho něšto kaž wudospołnjenki k zežiwidłam abo žiwidła wudospołnjace srědki abo zežiwjenje wudospołnjace srědki, wšak słuža tajke srědki jako wudospołnjenje zežiwjenja.