Rěčny kućik, dnja 11.03.2020 z dr. Janu Šołćinej Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Ein Mann liegt auf einem Sofa.
prawa za wobrazy: imago images / Design Pics

Spink - drěmk

Serbski žurnalist je mje njedawno skedźbnił na protyku "kurioznych swjatych dnjow", a tam namakach pokazku na to, zo woswjeći so stajnje w měrcu (citat): "Tag des Nickerchens am Arbeitsplatz". Kak drje bychmy wony dźeń serbsce pomjenowali? Hornjoserbšćina znaje wotpowědnikaj spink a drěmk. Słowo spink, wotwodźenka słowjesa spinkać, wotpowěduje němskemu małostnikej "(ein) Schläfchen". Druhdy pak ani njespimy, ale jenož skrótka drěmamy, potom prajimy, zo bě to drěmk, štož je rjany přełožk němskeho słowa "Nickerchen". W "Prawopisnym słowniku" namakamy dalšu pomjeńšowacu formu, mjenujcy drěmnjenčko. Hač pak je na př. pisanske blido idealne městno za tajke drěmnjenčko, to so mi wěrić nochce! Wědomostnicy su drje wuslědźili, zo je tajki krótki připołdniši drěmk samo efektiwny, dokelž so dalšich mocow nasrěbamy. Lětuši dźeń drěmka na dźěle bě potajkim póndźelu, 9. měrca - a tuž wy, lubi słucharjo, sami najlěpje wěsće, hač sće na dźěle trochu pospali, pospinkali, podrěmali - abo tež nic!