Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 15.07.2020 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Wšelake dawaki

Štó drje njeznaje nastroje, kotrež słuža porcioněrowanju wšelakeho materiala, na přikład na zjawnych nuznikach za mydło abo papjerjane trjenja. Tež za zežiwidła so wone hodźa, na přikład za napoje, žonop abo ketchup. Němsce prajimy jim „Spender", potajkim „Seifenspender", „Getränkespender", „Handtuchspender" atd. Serbsce bychmy tajki nastroj powšitkownje dawak mjenować móhli, na přikład dawak napojow abo dawak desinfekciskeho srědka. Za trjenja a mydło hodźi so tež zestajenka typa trjenjadawak resp. mydłodawak. Abo mjenujemy je dozěrowaki abo prosće awtomaty, potajkim trjenjowy awtomat, napojowy awtomat, wodowy awtomat atd. Njedawno je muž z Bayerskeje wunamakał bjezkontaktny dawak, kiž je mysleny za swjećenu wodu w cyrkwi. To njeje jenož za čas korony spomóžna ideja, ale hodźi so po mojim měnjenju zasadnje za nazymu a zymu, hdyž so mjez wěriwymi kašel abo smorkawa zaso šěri. Za tajki wosebity dawak njetrjebamy sej ani wumyslić někajke komplikowane pomjenowanje. Je to prosće awtomatiska abo bjezkontaktna krjepjeńčka.