Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 17.06.2020 Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik

Za klimu znjesliwe - "klimafreundlich"

W zwisku z nowej dźiwadłowej inscenaciju powědaše njedawno młodostna, zo so tež we wšědnym žiwjenju prócuje (citat): "[…] klimafreundlich žiwa być"! Chwalobne to nastajenje, ale kritiski připosłuchar so zawěsće hnydom praša, hač njemóhli to lěpje zwuraznić. W dwurěčnych słownikach němska zestajenka „klimafreundlich" dotal zapisana njeje, ale namakamy tam přikład samsneho typa, mjenujcy słowo „umweltfreundlich". Přełožkaj, zo je něšto wobswětej tyjace abo za wobswět znjesliwe, stej dobrej wotpowědnikaj. Tuž móhli prajić, zo so wšědnje wo klimje tyjace wašnje žiwjenja prócujemy abo zo je naše wašnje žiwjenja za klima resp. za klimu znjesliwe. Wariantow je dosć, tak móžemy tež zwuraznić, zo so wěcow wzdamy, kotrež klimje škodźa, abo, zo ze swojim wašnjom žiwjenja k lěpšej klimje dopomhamy. Haj, dobra to mysl!