Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 09.09.2020 Rěčny kućik: Livešalta

Haj, tajka livešalta je nowostka, tola nic jenož w techniskim zmysle. Tež rěčnje je to inowacija, hačrunjež su hižo wjacore zestajenki z prěnim čłonom live w słownikach zapisane. Kotre zapřijeće ma dr. Sonja Wölkowa za zbožowniše - to přeradźi tule.

Livešalta

Cyle aktualna wěcka: Serbski rozhłós je přećahnył a runje dźensa, hdyž so tutón kućik nahrawa, bě prěnje rańše wusyłanje z noweho studija. Rano wujasnichu so w powěsćach přičiny přeměstnjenja. Rozhłosownicy so wjesela, zo njeje redakcija hižo rumnostnje dźělena a zo maja přistup k lěpšej datowej syći. Tuta zmóžnja tež livešalty za telewiziju z noweho studija. Haj, tajka livešalta je nowostka, tola nic jenož w techniskim zmysle. Tež rěčnje je to inowacija, hačrunjež su hižo wjacore zestajenki z prěnim čłonom live w słownikach zapisane. Tak mamy w Prawopisnym słowniku hižo livehudźbu, livekoncert a livewusyłanje. W soblexu mamy hišće dalše, tola livešalta nam dotal znata njebě. Wona drje ma być wotpowědnik němskeho słowa Liveschalte, kotrež słyšimy dźeń a husćišo město dotalneho Liveschaltung. Duden kwalifikuje słowo Liveschalte jako wobstatk fachoweho žargona rozhłosa a telewizije. Jako synonymy podawaja so tam mjez druhim Direktübertragung a Livesendung - a za to mamy hižo serbske wotpowědniki direktne resp. livewusyłanje. Požčonka livešalta tuž po mojim měnjenju trěbna njeje, w serbšćinje bych ju jako wobchadnorěčnu zarjadowała. S. Wölkowa

dr. Sonja Wölkowa