Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 16.09.2020 Rěčny kućik - prawy wokomik

Nětko w tutym wokomiku - to je za toho abo tamneho z was snano tón prawy "časowy dypk", so na přikład na polu serbskeje rěče dalekubłać. Štóž takle rěči, tón němsce mysli, hdyž serbsce rěči a je sej zapřijeće "Zeitpunkt" prosće po słowje přełožił. A tola steji to tak - jako warianta - w słowniku. Ale je da to rjana serbšćina? Dyrbja tuž drje tež lěpše warianty eksistować. A te wujasni nam dr. Anja Pohončowa:

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Prawy wokomik

Što je časowy dypk? Hdyž přełožimy wuraz wróćo do němčiny, to rozumimy, mjenujcy "Zeitpunkt". Za słownik so tajki kompaktny wuraz derje hodźi, ale hač je w praksy wužiwajomny? Na tym wšak móžemy dwělować, znajmjeńša su w digitalnym tekstowym korpusu hornjoserbšćiny jenož tři dokłady za časowy dypk zwonka słownikow registrowane. Dwuzwjazkowy němsko-hornjoserbski słownik nam pak bohudźak dalše móžne ekwiwalenty podawa, mjenujcy čas, chwila kaž tež dźeń a hodźina. Myslu sej, zo je substantiw čas najhódniše słowo, ale dodała bych za wěste konteksty hišće wokomik a cuze słowo moment. Někotre přikłady: "jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt" - nětko je prawy čas, "Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Theorie in die Praxis umzusetzen." - Nětko je na času, teoriju do praksy přesadźić; "zum Zeitpunkt seines Todes" - we wokomiku jeho smjerće; "den richtigen Zeitpunkt abwarten" - na prawy wokomik čakać; "zum jetzigen Zeitpunkt" - nětko, tuchwilu. Njedyrbimy potajkim stajnje němske předłohi posłownje do serbšćiny přełožić, ale móžemy čerpać z bohatstwa našeje rěče.

dr. Anja Pohončowa