Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 11.11.2020 Rěčny kućik - Wzdać so, spušćić abo rezignować


Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Wzdać so, spušćić abo rezignować

Njedawno skedźbni mje znata na nowy rěčny zjaw. Wosebje młodźi ludźo praja na přikład "ja spušću na wobjed" a měnja, zo so wobjeda wzdadźa. Zwotkel tuta formulacija přińdźe? W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku namakamy pod hesłom "verzichten" nimo werba wzdać so tež spušćić něšto a rezignować z něčeho. Digitalny słownik soblex, kiž bazuje na hornjoserbsko-němskim słowniku, pokazuje za němske "verzichten" so wzdać a spušćić, ale bjez dalšeje informacije, kotry gramatiski pad (abo kotra prepozicija) měł sćěhować. To k tomu wjedźe, zo so němski wobrot "auf etw. verzichten" do serbšćiny špiheluje, a tak drje nastanje sada: Wón spušći na swój wobjed. Wobkedźbować mamy, zo je kóždy z hižo mjenowanych serbskich wotpowědnikow wzdać so, spušćić a rezignować zwjazany z wěstym kontekstom, woznamowe rozdźěle njejsu jara wulke, ale su. Budźe drje nadawk přichodneho němsko-hornjoserbskeho słownika, na to reagować a wužiwarjej jasne pokiwy za prawe nałožowanje serbskich wotpowědnikow we wěstych kontekstach dać.

dr. Anja Pohončowa