Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 09.12.2020 Rěčny kućik - Freikorps

Tón króć zaběramy so z wurazom, kiž namakamy w stawizniskich knihach. Kak prajimy serbsce nalěpje na němski "Freikorps"?

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - Freikorps

Lubi připosłucharjo, wěsće wy, što je swobodny korps? Němsce je to "Freikorps" (wurjekowanje: -kor). Běchu to wojerske jednotki, wobstejace z dobrowólnikow. Te su hižo za 18. lětstotk dokładźene, ale cyle typiske běchu w Němskej mjez 1918 a 1933. Kak móžemy drje tutym "freikorpsam" serbsce prajić? W tekstach wustupuje na přikład hižo mjenowany swobodny korps, dale korps dobrowólnych abo tež prosće wuraz freikorps, zdźěla do pazorkow stajene. Němski wuraz je drje skrótšena forma spočatneho "Freiwilligenkorps" a z tym njeje swobodny korps w serbšćinje prawy wotpowědnik, dowoli pak při wróćopřełoženju do němčiny formalny zwisk z wurazom "Freikorps". Korps dobrowólnikow abo korps dobrowólnych je dalši móžny wotpowědnik, kiž je samo jara derje zrozumliwy. Druhe rěče (na přikład jendźelšćina, španišćina, rušćina) pak wužiwaja němsku požčonku freikorps. Tež dalše typiske němske wurazy wužiwamy druhdy w serbšćinje jako požčonki, na přikład Reichswehr, Reichstag abo Němski reich. Tohodla mam za akceptabelne, hdyž chce něchtó radšo wo freikorpsach pisać hač wo swobodnych korpsach abo korpsach dobrowólnikow.

dr. Anja Pohončowa

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 09. Dezember 2020 | 05:16 Uhr