Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 06.01.2021 Rěčny kućik - "Tiernahrung"Rěčny kućik - "Tiernahrung"

Za wuhotowanje noweho předawanišća zežiwidłow z dwurěčnymi taflemi so njedawno firma za serbskim wotpowědnikom němskeje zestajenki "Tiernahrung" naprašowaše. Jednora to wěc - sej myslach, ale pytanje za hornjoserbskim ekwiwalentom njebě potom ani tak lochke! Hižo za pomjenowanje zwěrjatow namakamy w słownikach mnohe warianty: Serbja znaja skót a drobny skót, zwěrjata abo domjace zwěrjata. Tute zastaruja so z picu, z cyrobu, wobchadnorěčnje z *futrom, ze žratwu abo z picowadłom. W poskitku wulkich předawarnjow jedna so wo twory, kotrež su za psy a kóčki, abo tež za žurki, nukle abo kanariki. Tute drje žeru, ale wo žratwje w zwisku z domjacymi zwěrjatami rěčała njebych. Móhli prajić, zo je to zwěrjaca pica abo cyroba za zwěrjata. Mam sama kóčce doma, a tuž rady a husto wone twory kupuju a so nad bohatym poskitkom wjeselu.

dr. Jana Šołćina

Sorbisches Programm