Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 21.04.2021 Rěčny kućik - bydlenje z hladanjom

Kak prajimy serbsce najlěpje na "Betreutes Wohnen"?

Rěčny kućik - Bydlenje z hladanjom

Formy zhromadneho bydlenja su dźensa wšelakore, štož so tež w modernym słowoskładźe wotbłyšćuje. Młodostni, mjez nimi studenća, bydla hustodosć we wjetšich městach w bydlenskich zhromadźenstwach, za kotrež je so němska skrótšenka „WG" etablěrowała. Ličba domjacnosćow, w kotrychž něchtó sam bydli, je po informacijach statiskeho zarjada Němskeje ze 17 milionami najwyša. Tute so w němčinje z pomocu hybridneje zestajenki „Single-Haushalt" wopisuja. Za dalšu formu zwjetša staršich wobydlerjow wužiwa so němske pomjenowanje „betreutes Wohnen". Tu móžemy w serbskich přełožkach diferencować: „bydlenje ze zastaranjom" pomjenuje tych, kotřiž su hišće poměrnje agilni, ale kotrymž so pomha na přikład při rjedźenju bydlenja abo kotrymž so prawidłownje jědź dowožuje. „Bydlenje z hladanjom" pomjenuje formu, hdźež so hladanja potrěbni tež medicinisce zastaruja. Sym dźakowna za to, zo njejstej mojej staršej z 86 resp. 84 lětami hladanja potrěbnaj a so samaj zastarujetaj - štož je w dźensnišim času zawěrno wulke zbožo!

dr. Jana Šołćina

________________

Jow móžeće sej awdijo hišće raz naposkać:

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 21. April 2021 | 05:17 Uhr