Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 19.05.2021 Rěčny kućik - Marsowa misija

Der Maulwurf wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) entworfen. Mit der NASA-Mission "InSight" ist er Ende 2018 auf dem Mars gelandet. Der Maulwurf soll die Wärmeleitfährigkeit des Marsbodens in bis zu fünf Meter Tiefe messen. Dafür bohrt er sich in den Untergrund. Doch der Boden macht es dem Bohrer schwer. Aufnahmen von 2020.
prawa za wobrazy: NASA / JPL

Rěčny kućik -Marsowa misija

W februaru je so Američanam poradźiło přizemjenje na Marsu. Dokładnišo prajene: přizemił je Marsowy mobil z wjele lubjacym mjenom "Perseverance", štož rěka telko kaž wutrajnosć. Tute jězdźidło ma nětko wutrajnje po našim susodnym planeće jězdźić, jón přepytować, proby hromadźić a so na kóncu z nimi na zemju wróćić. Njedawno słyšach někoho rjec, zo je to wuspěšny Marsowy mision. To mje na to přinjese, zo mamy w serbšćinje dwaj wšelakej wotpowědnikaj němskeho słowa "Mission". W katolskim nabožnym konteksće wužiwa so nimale njezměnjene słowo muskeho roda tón mision jako pomjenowanje za aktiwne šěrjenje wěry. Njeje wjele němskich resp. cuzych słowow na ~ion, kiž su so w spisownej serbšćinje hač do dźensnišeho w tutej formje wobchowali: znajemy hišće procesion, pasion, stacion - wšo zapřijeća z nabožneho wobłuka. Hewak so tajke słowa w modernej serbšćinje adaptuja jako žónske substantiwy ze zakónčenjom ~ija - Portion je porcija, Station - stacija, Vision je wizija. A prawy wotpowědnik za "Marsmission" budźe bjezdwěla Marsowa misija. Nabožny "mision" pola někajkich Marsowych mužikow wšak jeje zaměr njeje.

dr. Sonja Wölkowa

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 12. Mai 2021 | 05:15 Uhr