Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 02.06.2021 Rěčny kućik - dobropisy

Fallschirmsprung
prawa za wobrazy: colourbox

Rěčny kućik - dobropisy

Woblubowana družina darow su dobropisy. Budyska serwisowa firma poskićuje wosebitu formu dobropisow dokoławokoło lětanja. Za dwurěčne pomjenowanje swojich produktow so wona njedawno za serbskimi pomjenowanjemi wobhoni. Jedyn tajki wuraz bě němska zestajenka „Fallschirmsprung“. Wotpowědnik němskeho słowa "Fallschirm" je padak, a tuž je to padakowy skok. Dwurěčne słowniki pak podawaja dalši ekwiwalent parašut, a tuž móžemy někomu dobropis za parašutowy skok darić. Wosebita družina poskićenych skokow mjenuje so w němčinje „Tandemsprung“, štož rěka, zo z někim hromadźe z lětadła skočiš. Je to potajkim tandemowy skok. Nimo lětow za fotografowanje, němsce „Fotoflüge“ abo lětow za wuměrjenje, němsce "Luftvermessung", je dalšich zajimawych poskitkow. Nad dobropisom za tajki padakowy abo parašutowy skok bych so zawěsće wjeseliła – to mjenujcy hišće dožiwiła njejsym.

dr. Jana Šołćina

Fallschirmsprung 1 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox
1 mjeń.

Woblubowana družina darow su dobropisy. Budyska serwisowa firma poskićuje wosebitu formu dobropisow dokoławokoło lětanja.

srj 02.06.2021 07:18hodź. 01:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1752750.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Dieses Thema im Programm: Sorbisches Programm | 26. Mai 2021 | 05:15 Uhr