Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 07.07.2021 Rěčny kućik - dalewjedźenje telefonata

Ein altes schwarzes Telefon mit Wahlscheibe.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Rěčny kućik - dalewjedźenje telefonata

Rufumleitung Snano mamy zbožo a redakcija Serbskeho rozhłosa njeje dźensa žane haćenja na dróhach abo wobjězdy wozjewić dyrbjała. Słowo wobjězd (abo wobjězdka) je serbski wotpowědnik za němske “Umleitung”. Tute słowo wustupuje tež w němskej zestajence “Rufumleitung”. Ale kak tomu serbsce prajimy? Je to snadź někajka “telefonowa wobjězdka”? Wězo nic, wšak nimamy w zwisku z telefonom ničo wobjězdźić. Někotre telefonowe připrawy skića móžnosć rufumlajtungi, wosebje w zawodach a zarjadach je to z wašnjom. Při tym dźe wo to, zo so dochadźace telefonaty na druhi aparat dale wjedu, dokelž njeje sobudźěłaćer runje na městnje, je chory, w dowolu abo ma runje posedźenje. Dźe potajkim wo dalewjedźenje telefonata. A to je tež prawy wotpowědnik: dalewjedźenje telefonata. W konkretnych kontekstach móžemy so tež werbalnje zwuraznić, potajkim: Wón da telefonaty na swój handy dale wjesć. W času pandemije je so tuta techniska móžnosć jako spomóžna wopokazała. Tak móža ludźo słužbne telefonaty na priwatny zwisk dale wjesć dać a doma přijimać bjez toho, zo něchtó jich priwatne čisło znaje.

dr. A. Pohončowa

Ein altes schwarzes Telefon mit Wahlscheibe. 1 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
1 mjeń.

srj 07.07.2021 05:59hodź. 01:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1779318.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm