Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, 14.07.2021 Rěčny kućik - lětanska dowolnosć / lětarska licenca

Zwei Personen in einem kleinen, rot-weißen Segelflugzeug auf dem Boden.
Mehr als tausend Stunden war Gerold Weber schon in der Luft. Der 68-Jährige gehörte sogar zur Nationalauswahl der DDR. Aber nur sechs Jahre lang - politische Willkür zwang ihn, das Fliegen vorrübergehend an den Nagel zu hängen. prawa za wobrazy: MDR/Mathias Schaefer

Rěčny kućik - lětanska dowolnosć / lětarska licenca

Jězbnu dowolnosć měć - to je w dźensnišim času nimale hižo samozrozumliwe. Wosebje ći, kotřiž na kraju bydla, trjebaja awto, zo bychu mobilni byli. Tuž hižo młodostni w jězbnych šulach pruwowanje złoža, zo bychu wonu jězbnu dowolnosć dóstali. Mjeztym wot dźeń a wjace - tež młodostnych - słyšu, zo so wo dalšu licencu prócuja - mjenujcy wo dowolnosć za lětanje, potajkim wo lětarsku licencu. Tu so wězo wo hobby jedna. Podobnje jězbnej šuli poskićuje nětko tež lětanska šula, němsce "Flugschule", móžnosć, wot staroby 18 lět sem dóstać to, štož so jako "Flugschein" pomjenuje. W Němsko-hornjoserbskim słowniku noweje leksiki jewi so pod němskej zestajenku “Pilotenschein” wotpowědnik lětanska dowolnosć. Je derje, zo wotpowědna Budyska agentura nětko tež serbsce, potajkim dwurěčnje, za mjenowany poskitk wabi. Sama tajku lětansku dowolnosć resp. lětarsku licencu hišće nimam, ale štó wě, kotre nowe perspektiwy so nam wšěm hišće wotkryja.

dr. J. Šołćina

Zwei Personen in einem kleinen, rot-weißen Segelflugzeug auf dem Boden. 1 mjeń.
Mehr als tausend Stunden war Gerold Weber schon in der Luft. Der 68-Jährige gehörte sogar zur Nationalauswahl der DDR. Aber nur sechs Jahre lang - politische Willkür zwang ihn, das Fliegen vorrübergehend an den Nagel zu hängen. prawa za wobrazy: MDR/Mathias Schaefer

Sorbisches Programm