Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, 18.08.2021 Rěčny kućik - srěbacy roboter

Saugroboter
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Rěčny kućik - srěbacy roboter

W domjacnosći mamy mjeztym tójšto aparatow, kiž nam dźěło wolóžuja abo samo wotewzaja. Tak drasty hižo z ruku njepłokamy a nježimamy, ale mamy połnoawtomatisku płokawu resp. płokansku mašinu. To samsne płaći za wopłokowanje. Myslu sej, zo ma nimale kóždy doma w kuchni swoju wopłokowansku mašinu stejo. A proch z přestrjenca hižo njewuklepamy, ale mamy za to prochsrěbak. Ale samo tón móže mjeztym samostatnje proch srěbać. Němsce prajimy k tomu “Saugroboter”. A serbsce? Předstajić móžu sej wotpowědnik kaž awtomatiski prochsrěbak abo po němskej předłoze srěbanski / srěbacy roboter. Nimo robotera, kiž sam proch srěba su tež wuwili awtomat, kiž srěba a trěje, je to potajkim “Saug- und Wischroboter”. A tón móžemy mjenować srěbacy a trějacy roboter abo krótšo po trochu staršim słowotwórbnym modelu awtomatiski srěbak-trějak. Tuž rano najprjedy jónu waše mašiny programěrujće a hdyž so domoj nawróćiće, su drasty wupłokane, sudobja wopłokowane a špundowanja wusrěbane a wutrěte. Tak móžeće so hnydom přijomnišim hobbyjam wěnować.

dr. A. Pohončowa

Saugroboter 1 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
1 mjeń.

srj 18.08.2021 06:10hodź. 01:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1813774.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm