Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Sonju Wölkowej, 29.09.2021 Rěčny kućik - so nawróćacy dowolnik

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - so nawróćacy dowolnik

Wěsće wy, što je jedyn dowolowy nawrótnik? Tute słowo słyšach w zwisku ze zaso stupacymi ličbami natyknjenjow z koronawirusom, jako kónčachu so lětsa w prěnich zwjazkowych krajach Němskeje lěćne prózdniny. A tak drje měješe tón dowolowy nawrótnik być wotpowědnik za němske “Urlaubsrückkehrer”, wšak přełožuje so Rückkehrer w słowniku jako nawrótnik. Myslu pak sej, zo je tón dowolowy nawrótnik jenož tomu zrozumliwy, kiž sej jeho po słowje do němčiny přełoži, jelizo wě, što je nawrótnik. Lěpje wšak by so to kreatiwnje wopisować móhło, na př. jako z dowola so nawróćacy abo domoj so nawróćacy dowolnicy abo dowolnicy, kiž so domoj nawróćeja abo prosće jako ludźo, kotřiž so z dowola nawróćeja. Haj, najskerje tak je, zo je sej něchtóžkuli z dowola sobu přinjesł koronowu infekciju jako njeluby suweněr. Ja přeju wšěm tajkim njezbožownym nawróćenym dowolnikam, zo ćežko njeschorja a zo tež nikoho dalšeho njenatyknu.

dr. Sonja Wölkowa

Sorbisches Programm