Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 06.10.2021 Rěčny kućik - zežiwidła abo zežiwadła?

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - zežiwidła abo zežiwadła?

Po njedawnym wusyłanju rěčneho kućika z tematiku přełožka němskeje zestajenki „Naturkostladen“ so mje něchtó wopraša, hač su tam na předań zežiwidła abo zežiwadła. Moja wotmołwa: Wobě formje stej korektnej. W dwurěčnym němsko-serbskim słowniku jewja so jako serbske ekwiwalenty zestajenki „Lebensmittel“ sprěnja: žiwidła, zdruha zežiwadła, střeća: zežiwidła a dalša, tam jako zestarjena deklarowana forma cyrobizny. W tutym słowniku su wotpowědniki po frekwency rjadowane. Dokelž steji ekwiwalent zežiwadła před leksemom zežiwidła, bě so w času jeho nastaća před wjace hač dwaceći lětami prawdźepodobnje tež husćišo wužiwał. Štóž pak w internetowym słowniku soblex za přełožkom zestajenki „Lebensmittel“ pyta, serbske słowo zežiwadła ani njenamaka. Awtor Prawopisneho słownika, na kotrehož datach soblex bazuje, je potajkim wuraz zežiwidła preferował. Tež tekstowy korpus wobkruća, zo so dźensa skerje zežiwidła konsuměruja. Tuž lubi słucharjo, je wšojedne, hač zežiwidła abo zežiwadła kupujeće – hłowna wěc, zo so strowje zežiwiće!

dr. Jana Šołćina

Sorbisches Programm