Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Janu Šołćinej, dnja 17.11.2021 Rěčny kućik - styki nawjazać

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - styki nawjazać

W serbskim fachowym časopisu njedawno čitach, zo wobsteji dźěło šulskich socialnych dźěłaćerjow mj. dr. w plećenju syćow. Wěmy, zo ma słowo syć wjacore woznamy: Znajemy rybarsku syć jako dźěłowy grat, kompjuterowu syć abo syć dróhow w zmysle němskeho wotpowědnika „Straßennetz”. We wonym teksće pak běchu měnjene socialne styki k dalšim partneram šulow. Tute so w němčinje z pomocu zestajenki „Netzwerk” wopisuja, a kóždy wě, zo su w dźensnišej towaršnosći mnohostronske kontakty a dobre styki wažne. Z plećenjom syćow je so tuž serbsce pomjenowało to, za čož je so w němčinje zestajenka "Netzwerkarbeit” etablěrowała. Dokładnišo bychmy to tež jako plećenje kontaktowych abo socialnych syćow pomjenować móhli. Mjez tym wužiwa so tež němski werb „netzwerken”. Za jeho přełožk mamy w hornjoserbšćinje wjacore móžnosće: móžemy nowe styki abo kontakty nawjazać abo wobstejace kontakty wudźeržować abo dale pěstować. Tuž ma so w nowowudaću Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki hesło „Netzwerk” wotpowědnje rozšěrić a hesło „netzwerken” ze serbskim přełožkom přiwzać.

dr. Jana Šołćina

Handschlag 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / PhotoAlto
2 mjeń.

15.11.2021 10:23hodź. 01:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1884986.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm