Serbska rěč so wuwiwa – Rěčny kućik z dr. Anju Pohončowej, dnja 01.12.2021 Rěčny kućik - zmjechčowaki

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Rěčny kućik - zmjechčowaki

Před wěstym časom sym so w rěčnym kućiku zaběrała z wurazom krydojte abo krydowe zuby. Tehdy sym prajiła, zo hišće za přičinami za tutym fenomenom pola dźěći pytaja. Mjeztym su slědźerjo drje krok dale. Tak su zwěsćili, zo njeje špatne zežiwjenje a špatne hladanje zubow hłowna přičina, ale zo tohorunja antibiotika kaž tež wěste škódne maćizny, wosebje tak mjenowane zmjechčowaki, k nastawanju krydowych zubow přinošuja. Zmjechčowaki abo zmjechčaki, němsce “Weichmacher”, namakamy we wjele hrajkach, ale tež w meblach a wšelakich chemikalijach, kiž doma za rjedźenje wužiwamy. Serbski wotpowědnik zmjechčowak njeje žana nowa wunamakanka, ale wužiwa so hižo wjele lět, wosebje we wučbje, a to w předmjeće chemija. Tež w dwuzwjazkowym słowniku z lěta 1989/91 je tutón wuraz w samsnym woznamje zapisany. Nowe tež njeje, zo su zmjechčowaki jara škódne, wosebje w hrajkach, kiž dźěći rady do huby bjeru. Prašam so tuž, čehodla je přeco hišće dowolene, tajke zmjechčowaki abo zmjechčaki za produkowanje hrajkow wužiwać. A. Pohončowa

dr. Sonja Wölkowa

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 01.12.2021 07:40hodź. 01:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/recny-kucik/audio-1897878.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Sorbisches Programm