Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 09.02.2011 „maćernorěčnicy“

Njedawno čitach zajimawy tekst wo Serbach, kiž podpěruja serbskorěčne kubłanje w Slepjanskich kónčinach. W nadpismje jewješe so pomjenowanje „maćernorěčnicy“, kotremuž so někak dźiwach. Maćernorěčnicy – jedyn by potajkim był maćernorěčnik. Rěčnik – a tak je tež w słownikach zapisane – je rěčnik na někajkej konferency, potajkim tón, kiž rěči abo kiž dźerži někajku narěč. Dale móže to być statny rěčnik po powołanju abo tež nowinarski rěčnik. Forma rěčnica pak je mjeztym zestarjene pomjenowanje za gramatiku. W nastawku běchu zawěsće měnjeni maćernorěčni w zmysle maćeršćinu rěčacych. Tež w němčinje so njepraji Muttersprecher, ale wužiwa so forma Muttersprachler. A tak su ći, kotřiž w namjeznych kónčinach pomhaja maćernorěčni – a njejsu to rěčnicy maćerjow, hewak by něchtó na ideju přišoł, tež hišće formu nanorěčnikow wutworić …