Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 27.04.2011 Kofejwarjenje

Što maja słowa kaž: bulkopanje, kartyhraće abo kofejwarjenje zhromadneho? Mjenowane přikłady su werbalne substantiwy. Forma słowjesow je so w mjenowanych přikładach zwjazała z objektom: kopa so bul, hraja so karty abo wari so kofej. W gramatice steji, zo so mjenowany typ skerje we wobchadnej rěči abo w narěčach wužiwa, mjez tym pak su so werbalne substantiwy - po přikładźe němčiny - tež w spisownej serbšćinje etablěrowali. A tak so njedawno w serbskej instituciji před kofejowej mašinu stejo njedźiwach, čitawši nalěpk z namołwu: Prošu po kofejwarjenju filter wurjedźić. Tuž bě we wonej jadriwej namołwje, po kotrejž jewjachu so samo 3 wuwołaki, wšo rěčnje korektnje. Runje tak pak by móhło mjez druhim tež rěkać: Po warjenju kofeja abo werbalnje: Hdyž sće sej kofej zwarili, prošu wurjedźće filter!- štož by wězo dlěša sada była.
Haj – a snano su to wašnička rěčespytnikow, zo čitajo tajke a podobne sady tak jara njepřemysluja wo wobsahu, ale bóle wo tym, kak so něšto praji!